GDPR

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účelyUdelený podľa § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Gino House s.r.o., Pribinova 18, 811 09 Bratislava, IČO: 51 202 531 zapísaný v obchodnóm registri OS I Oddiel v Bratislave, Sro vložka číslo: 124215/B  (ďalej len Prevádzkovateľ) a to v rozsahu údajov uvedených v kontaktných a registračných formulároch na webovej stránke www.ginoapartments.sk

Tento súhlas udeľujem na účely marketingovej činnosti Prevádzkovateľa, vykonávania prieskumov, ankiet, podpory predaja zo strany hotela a jeho zmluvných partnerov.

Zároveň súhlasím s poskytnutím môjho telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty (e-mail) na účely zasielania marketingových správ, reklamných informácií, ponúk produktov, služieb, akcií alebo zisťovanie spokojnosti s poskytnutými službami.

Tento súhlas poskytujem dobrovoľne na dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, pričom som si vedomý môjho práva kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať zaslaním odvolania na adresu spoločnosti Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia, ak nie je v odvolaní súhlasu uvedené inak.

Zároveň potvrdzujem, že všetky osobné údaje som poskytol dobrovoľne, sú pravdivé, správne a aktuálne.

Before Leaving, Remember!

Summer is here!

Najlepšie ceny sú dostupné iba na našej oficiálnej webovej stránke hotela!

Využite túto výhodu! 

S láskou, 

GINO Tím 

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím